08.07.2022 | Kategori : spectrum

Skruespænding med momentnøglen

Hvad man bør vide om stikmål og kraftangrebspunkt


Anvendelsen af momentnøglen anbefales overalt, hvor der skal etableres en forbindelse med et fastsat spændingsmoment. Såfremt momentnøglen er parametreret/indstillet korrekt, udløser den når dette omdrejningsmoment nås, og viser den korrekte omdrejningsmomentværdi. Dette er en vigtig hovedforudsætning for opnåelse af det korrekte målmoment. Det er dog nogle gange ikke altid tilstrækkeligt: Et andet vigtigt aspekt er overholdelsen af stikmålet, som kan være forskelligt afhængigt af momentnøgle. Det kan derfor tilrådes at beskæftige sig med emnerne kraftangrebspunkt og stikmål. Også ved anvendelsen af et forkert stikmål udløser momentnøglen, og viser en værdi. Vær opmærksom på, at målværdierne ikke længere passer her!

 

Fejlkilde: Kraftangrebspunkt

Spændingsmomentet svarer til den anvendte kraft multipliceret med vægtarmens længde. Det såkaldte kraftangrebspunkt definerer det sted langs vægtarmen, hvor kraftoverførslen fra brugerens hånd til værktøjet sker. Det er vigtigt at vide, fordi:

  • Hvis brugeren ikke tager fat om momentnøglens greb midt på, så forskydes kraftangrebspunktet.
  • Denne forskydning kan ændre vægtarmens længde.
  • Allerede en vægtarm, der er nogle få centimeter længere eller kortere kan forfalske måleresultater – momentnøglen udløser muligvis for tidligt eller for sent.
  • Forskruningen svarer så ikke til angivelserne.

Ved at vælge den rigtige momentnøgle kan denne risiko reduceres betydeligt.

  • Nogle mekaniske momentnøgler har f.eks. særligt ergonomisk udformede greb, der automatisk placerer hånden på den rigtige position.
  • Derudover er der momentnøgler til rådighed, der sågar kan måle/realisere omdrejningsmomentet uafhængigt af kraftangrebspunktet – for den højeste sikkerhed.

Afvigende stikmål: Korrektion nødvendig

En yderligere, hyppig fejlkilde er indstiksværktøjer. Hvis de har et andet stikmål (S) end standard-stikmålet (SF) for momentnøglen, forfalsker dette også måleresultatet. Visnings- og indstillingsværdien (W) for momentnøglen skal derfor korrigeres. Det betyder: Brugere skal beregne det omdrejningsmoment, som de indstiller på ny. Hvis du undlader dette vigtige trin, spændes forskruningen med et forkert omdrejningsmoment!

Den korrigerede visnings- og indstillingsværdi (WK) beregnes ud fra disse formler:

 

Vigtigt:

  • Hvis adaptere kombineres med indstiksværktøjer eller specialværktøjer, anvendes i stedet for stikmål S summen af de enkelte stikmål (Σ S).
  • Til specialværktøjer med vinkel i siden eksisterer der ingen formel – korrektionsfaktoren skal derfor f.eks. findes via en referencemåling.

Du kan finde yderligere informationer og eksempler på udregninger her: Uddrag fra STAHLWILLE produktkataloget

 


 

Hvad forstår man ved "stikmål"?  

Kategori: Mekaniske påvirkninger

Symbol/forkortelse: S

Enhed: [mm]

Definition: En defineret længde, der kan ændre sig ved anvendelse af indstiksværktøjer til momentnøgler og dermed har en påvirkning på det genererede omdrejningsmoment.