22.03.2022 | Kategori : spectrum

DE MEST ALMINDELIGE SKRUEHOVEDDREV

Profilen er afgørende


For at etablere en sikker skrueforbindelse er det ikke kun valget af værktøj (profilstørrelse), der er vigtigt. Det er lige så nødvendigt at kende de mest almindelige skruedrev (skrueprofiler) samt deres fordele og ulemper. Den følgende artikel præsenterer de vigtigste typer af skruer:

 • Kærvskrue
 • Krydskærvskrue (Phillips-Recess, Phillips- og PH-skrue)
 • Pozidriv-skrue (PZ)
 • Skrue med indvendig sekskant (unbrako)
 • Skrue med udvendig sekskant
 • Torx®-skrue (TX)

Kærvskruer

Kærvskruen er den mest "traditionsrige" skrue. Helt ind i 1930'erne blev den anvendt mere end alle andre typer. At den i dag er blevet overhalet af flere andre skrueprofiler, skyldes blandt andet to væsentlige problemer ved denne type:

Ulemper:

 • På grund af den brede kærv er det ikke sikret, at skrueværktøjet virkelig placeres i midten. Med manglende centrering stiger faren dog for, at skruen begynder at vakle, når den skrues ind.
 • Risikoen for at den glider er høj. Derudover er der kun en position, hvor værktøjet kan placeres, dvs. hvis værktøjet glider én gang, skal man være mere opmærksom, når skruetrækkeren placeres igen, hvilket koster tid og nerver.

Krydskærvskrue

1933 opfandt J.P. Thompson krydskærvskruen. Ved hjælp af denne eliminerede han de ovennævnte ulemper ved kærvskruen. Han solgte sit patent til firmaet Phillips Screws. Krydskærvskruen hedder derfor stadig i dag også Phillips-Recess- eller kort Phillips- eller PH-skrue. Normale størrelser er PH0, PH1, PH2, PH3.

Fordele:

 • Krydskærvdrevet er selvcentrerende. En "vaklen" af skruen forbygges. Dertil kommer: Skruetrækkeren er lettere at placere. Takket være den bedre tilspændingskraft er faren for at glide ud til siden betydeligt mindre end ved kærvskruen.
 • På grund af disse positive egenskaber kan krydskærvskruen også skrues maskinelt ind eller ud.

Ulemper:

 • Profilen bliver spids i enden: Skruetrækkerens sider bliver tyndere og ligger ikke parallelt med hinanden. Denne konstruktion udligner godt nok flugtningsfejl mellem skrue og skruetrækker, ved spænding og løsning af skruen opstår der dog samtidigt en aksial kraft, der driver værktøjet ud af profilen ("Cam-out-effekt").
 • Krydskærven kan let forveksles med Pozidriv skruedrevet (se nedenfor). Værktøjerne er dog ikke kompatible.

Krydskærvdrevet er med tiden konstant blevet forbedret. I dag eksisterer der flere forskellige typer, som med drevne værktøjer og ved høje omdrejningsmomenter kan spændes eller løsnes sikkert og problemfrit.

 

Pozidriv (PZ)

En fremtrædende variant er Pozidriv-drevet ("PZ"), der specielt anvendes inden for træforarbejdningen ("Spax-skrue"). Modsat det klassiske krydskærvdrev bliver siderne på Pozidriv-profilen ikke tyndere. I stedet for er denne forsynet med ekstra, væsentligt mindre indkærvninger, som bliver tyndere i midten af drevet. De giver den et stjerneformet look. Normale størrelser er PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; PZ4.

Fordele:

 • På grund af de parallelle sider opstår der ingen nævneværdig aksial kraft, værktøjer hviler mere sikkert i skruehovedet.
 • Kraftoverførslen er bedre end ved Phillips-drevet.
 • Der er mindre slid ved skruehoved, skruetrækker og bit.

Ulemper:

 • Pozidriv-drevet forveksles ofte med en normal krydskærv – men værktøjerne er ikke kompatible. Hvis det forkerte skrueværktøj anvendes, bliver skruehovedet beskadiget.

 

Indvendig sekskant (unbrako)

Drevet med indvendig sekskant er bedre kendt under navnet "unbrako" (i Tyskland "inbus" – "skrue med indvendig sekskant Bauer und Schaurte"). Som værktøj anvendes en simpel unbrakonøgle. Nøglevidden betegner afstanden mellem modsatte sider i millimeter (eller tommer).

Fordele:

 • Værktøjet er let og sikkert at centrere. Skruen kan drejes lige ind uden at vakle.
 • Skruen egner sig også til svært tilgængelige steder, da værktøjet også kan produceres med vinkel.

Ulemper:

 • I hjørnerne på den indvendige sekskant opstår der ved belastning en kraftig kærvspænding. Den kan fremkalde skader på værktøj eller skrue.
 • Drevet egner sig ikke til store omdrejningsmomenter, da den indvendige sekskant i sagens natur skal være mindre end skruens gevinddiameter.
 • Drevet er uegnet til udvendige områder, da der samler sig snavs og vand i den indvendige sekskant, hvilket medfører korrosion.

Udvendig sekskant

Ved udvendig sekskant anvendes hele skruehovedet som drev. Som nøglevidde angives afstanden mellem de modsatte sider i millimeter (eller tommer).

Fordele:

 • I forhold til skruegevindet er skruehovedets anvendelige diameter større end ved den indvendige sekskant. Derfor kan der også anvendes store omdrejningsmomenter.
 • Sekskantskruer kan både spændes fra oven med et indstiksværktøj samt fra siden vha. en ring- eller gaffelnøgle.

Ulemper:

 • Som regel er værktøjer til skruer med udvendig sekskant relativt store og tunge, hvilket kan skabe problemer ved arbejde under snævre forhold. Det er en hjælp, hvis der anvendes vægtreducerede og helst praktiske eller smalle skruenøgler
 • Som ved indvendig sekskant opstår der store kærvkræfter ved sidernes hjørner. De kan hurtigt medføre lette deformationer på drevet. Derfor er det oplagt at anvende skruenøgler og topnøgler med ekstremt lave tolerancer. De har en ideel pasform, en fremragende tilspændingskraft og perfekt kraftoverførsel.

TORX®

Torx-drevet eliminerer alle ulemper ved det klassiske krydskærvdrev. Lige som sekskantdrevet har det også indvendig og udvendig profil. Torx-drevet giver betydeligt bedre støtte end de fleste andre drev, en aksialkraft og en cam-out-effekt kan ikke konstateres, det er næsten umuligt at glide ned eller væk.

Fordele:

 • Torx-drevet giver en væsentlig bedre kraftoverførsel end de fleste drevtyper og forhindrer med sine parallelle profilkanter, at aksiale kræfter trykker en bit ud af skruehovedet ved skruningen.  
 • Da kraften overføres over hele fladen og centreret, arbejder dette drevsystem med yderst lidt slid og kan sågar anvendes af monteringsrobotter.
 • På grund af den udeblevne cam-out-effekt beskyttes skruehovedet. Der kan anvendes meget høje omdrejningsmomenter.
 • Forskruningen kan foretages hurtigt og alligevel sikkert.

Efterhånden findes der også videreudviklede varianter af Torx-drevet. "Torx Plus" råder f.eks. over betydeligt fladere rundinger og opnår dermed i delområder en drevvinkel på 0°. Resultatet: endnu engang forbedret støtte. Derudover findes der på markedet manipulationssikre varianter af Torx og Torx Plus: "Torx TR" og "Torx Plus TR". "TR" står her for "tamper resistant". En skrue med TR-drev kan kun spændes eller løsnes med et passende bit-værktøj.