05.08.2022 | Kategori :

CNH Industrial satsar på processtyrda arbetsledningssystem


[Translate to Swedish:] [Translate to Deutschland - English:]

Arbetsplatser med processtyrda arbetsledningssystem blir allt viktigare inom produktionen, och så även hos jordbruksmaskintillverkaren CNH Industrial. Företaget producerar effektiva, lätthanterliga och tillförlitliga traktorer med låga driftskostnader. På produktionsområdet i St. Valentin nära Linz i Österrike monterar företaget sina traktormärken Case, Steyr och även en modellserie från New Holland. Dessutom förlitar sig CNH på elektroniska arbetsledningssystem för manuella skruvarbeten. Nyligen skapades fyra nya arbetsplatser inom produktionen, där momentverktyg från STAHLWILLE integreras i arbetsledningssystemet ProTight.

Arbetsplatser med processtyrda arbetsledningssystem blir allt viktigare inom produktionen, eftersom dataregistrering för genomgående begripliga och säkra produktionsprocesser numera ofta är ett krav – liksom fullständig spårbarhet av arbetsstegen. Detta gäller främst för säkerhetsrelevanta moduler på fordon. En helt dokumenterad produktionsprocess är framför allt ett positivt argument gentemot kunder. ”Vi producerar kvalitet, istället för att behöva kontrollera den i efterhand. Kontrollprocessen är nämligen redan en del av skruvmomentet”, förklarar Niklas Doschko, systemingenjör på CNH.

  

 

Enkel arbetsledningsprocess reducerar fel

Den nya lösningen med STAHLWILLE-produkter används vid monteringen av hydrauliska styrledningar mellan kabinen och styrväxeln, samt vid förmonteringen av styrcylindern. Vid varje arbetsplats ska mellan åtta och tolv skruvanslutningar utföras – vardera i en definierad ordning och med olika vridmoment upp till 195 N m. ”Det är väldigt enkelt att starta arbetsledningssystemet. Användaren behöver bara skanna uppdragsnumret”, säger systemingenjören. På all-in-one-PCs, som är installerade direkt bredvid produktionslinjen på de respektive arbetsstationerna, har arbetsledningssystemet ProTight installerats. Här kan operatören se den exakta skruvföljden och det nödvändiga vridmomentet på en fotorealistisk bild av skruvsituationen.

 

Data i realtid och ett välbekant klick

Verktyget som används är den elektromekaniska momentnyckeln MANOSKOP 766 från DAPTIQ-serien. Den kan byta ut data i två riktningar. De nödvändiga vridmomentsvärdena överförs via en radiomodul från programvaran ProTight till momentnyckeln, som sedan ställs in automatiskt och processäkert på det respektive skruvhuset. Det korrekta skruvmomentet återrapporteras till programvaran i realtid, med tidsstämpel och åtdraget vridmoment. De registrerade datauppgifterna bearbetas sedan i systemet och arkiveras för dokumentation. Skruvhuset visas dessutom på skärmen så att operatören kan utföra en enkel och säker kontroll. Felaktiga skruvanslutningar kan nästan helt uteslutas med det här systemet. Programvaran frigör endast korrekta skruvanslutningar.

”Användningen av momentnyckeln MANOSKOP 766 innebär en betydande fördel vid manuella skruvanslutningar”, säger Doschko. ”Verktyget meddelar utfört vridmoment genom det välkända, typiska klickljudet hos en mekanisk nyckel”. Dessutom finns det LED-lampor, och ett digitalt meddelande visas på displayen. ”I högljudda produktionsmiljöer och när blicken på verktyget skyms av moduler, förlitar sig våra medarbetare framför allt på det tydligt hörbara klickljudet. Det har ingen annan lösning kunnat erbjuda tidigare.”

 

Smidigare processer med dokumenterad kvalitet

Kombinationen av STAHLWILLE-verktyg och programvaran ProTight ger inte bara en genomgående processäkerhet, den möjliggör också smidigare och samtidigt mer bekväma arbetsprocesser. Således bortfaller hittills nödvändiga arbetssteg för kontroll och dokumentation av skruvanslutningarna. Dessutom kan medarbetare sättas in på ett mer flexibelt sätt än tidigare, eftersom det inte krävs någon omfattande arbetsträning för det här systemet.

Det fanns dock redan ett annat arbetsledningssystem på CNH. ”Men det var för svårhanterligt, för komplicerat och därför inte särskilt populärt“, minns Doschko. Medarbetarna som arbetar på de nya arbetsstationerna är desto mer positiva. ”Komforten och funktionaliteten övertygar på alla sätt.”

 

Enkel och snabb installation

Installationen och idrifttagandet av de nya arbetsplatserna förlöpte utan någon större intern ansträngning och inom en kort tid. För installationen av den första stationen behövde man två till tre dagar. Här krävdes dock många olika arbetssteg, som bara behöver utföras en gång. Tidsåtgången för efterföljande installationer blir därför betydligt reducerad, eftersom systemet enkelt kan skalas. Installationen hos kunderna tar därför mindre än en arbetsdag. Och när det väl har installerats, fungerar det som av sig själv.

 

Niklas Doschko, systemingenjör på CNH

[Translate to Swedish:] [Translate to Deutschland - English:]
[TRANSLATE TO SWEDISH:] [TRANSLATE TO DEUTSCHLAND - ENGLISH:]

[Translate to Swedish:] [Translate to Deutschland - English:]