01.04.2022 | Kategori :

VILKA TYPER AV SKRUVNYCKLAR FINNS DET?

En liten introduktion till skruvnycklarnas värld


Vi har väl alla någon gång haft en skruvnyckel i handen. Men alla skruvnycklar är inte lika – det finns många modeller för vitt skilda användningsområden. Här berättar vi vad man behöver känna till för att hitta rätt!

Vilka typer av skruvnycklar finns det?

Klassiska skruvnycklar är dimensionerade för en viss nyckelbredd, som är präglad på greppet. Dessutom finns det justerbara universalnycklar som kan användas för olika breda skruvar. I allmänhet skiljer man dock mellan sju vanliga typer av skruvnycklar:

 • Block- resp. U-nyckel
 • Hyls- och ringnyckel
 • Ringspärrnyckel
 • Universalskiftnyckel "engelsk"
 • Universalskiftnyckel "fransk"
 • Polygrip
 • Rörnyckel  

I vår del av världen används det metriska systemet, och skruvhuvudets profilstorlek och skruvnyckelns nyckelbredd anges i millimeter. I de anglosaxiska länderna används istället tumsystemet, och nyckelbredden mäts i "tum". Men tänk på att US-amerikanska tum inte är samma som brittiska tum! I STAHLWILLE:s sortiment finns nycklar i både metriska mått och tummått (US-tum).

Ringblock- resp. U-ringnyckel

Block- resp. U-nycklar är den mest använda typen av skruvnycklar. De finns i olika utföranden för sexkant- och fyrkantskruvar. På de flesta modellerna är nyckelns käft vinklad med ungefär 15°, och greppet är smalt resp. plant.          

 • Fördel: Block- och U-nycklar gör det möjligt att arbeta på ett begränsat område, och lämpar sig även för överfallsmuttrar och svåråtkomliga skruvar. Dessa kan användas även när utrymmet är mycket begränsat.
 • Nackdel: Den öppna käften innebär alltid en viss risk för att verktyget glider av.

Ringnyckel

Medan blocknycklar precis som franska och engelska skiftnycklar eller polygriper griper tag runt skruven eller muttern på bara två flanker, omsluter ringnycklar hela skruvhuvudet. Ringen kan vara ergonomiskt utformad, t.ex. vinklad, böjd eller kraftigt böjd.

 • Fördel: Ringnycklar kan överföra betydligt högre vridmoment – i synnerhet på sexkants- och dubbla sexkantsbultar. Dessutom är det betydligt mer osannolikt att detta verktyg glider av än vid användning av öppna skruvnycklar.
 • Nackdel: Ringnycklar är inte så bra där utrymmet är begränsat, för svåråtkomliga skruvar eller överfallsmuttrar eller för ledningsanslutningar. Undantag: Den så kallade "öppna ringnyckeln" ("bromsslangnyckel"), som är försedd med en ursparning, och den så kallade "blocknyckeln", som har utvecklats för att kunna användas på begränsade utrymmen.

Ringspärrnyckel

Ringspärrnycklar är nycklar som är försedda med ett integrerat spärrhjul och är frigående i motsatt riktning.

 • Fördel: Man behöver inte flytta verktyget eller sätta på det flera gånger. Skruven kan snabbt och enkelt dras åt som med ett spärrhjul utan att verktyget behöver tas bort. Med vinklade ringspärrnycklar med omkopplingsbart spärrskaft görs detta med åtdragning åt vänster eller höger.
 • Nackdel: Som alla ringnycklar lämpar sig även den vanliga ringspärrnyckeln inte där utrymmet är begränsat, eller för överfallsmuttrar och ledningsanslutningar. Ett undantag: Den uppfällbara ringspärrnyckeln. Den är ytterst tunn och klarar därför till och med täckmuttrar på minimala utrymmen.

 

Skiftnyckel

Man skiljer mellan två olika typer av skiftnycklar: Den "engelska" och den "franska". Dessa båda liknar varandra och är inte utformade för en viss storlek på skruv eller mutter. Istället kan nyckelbredden ställas in variabelt. De är namngivna efter sin respektive ursprungsregion.

Engelsk

På denna variant kan avståndet mellan de båda käftarna ställas in fritt.

 • Fördelen: Den engelska skiftnyckeln kan användas för skruvar av många olika storlekar, och oberoende av det metriska systemet eller tumsystemet. I viss utsträckning lämpar den sig även för begränsade utrymmen och för att greppa platta arbetsstycken.
 • Nackdelen: Det är i princip omöjligt att uppnå perfekt passform med detta verktyg. Vid felaktig användning kan käftarna snabbt deformeras och skadas. Den engelska skiftnyckeln lämpar sig därför framför allt som mothåll och för skruvförband som bara kräver låga krafter. Viktigt: Den rörliga delen av käften måste alltid peka i vridriktningen!

Fransk

Till skillnad från sin engelska motpart är den franska skiftnyckeln försedd med två käftar och en fin gänga.

 • Fördelen: Även den franska skiftnyckeln kan användas universellt, då den fina gängan gör det möjligt att klämma fast verktyget med mycket högre passform. Vid användning av höga vridmoment kan dessutom en mutter av identisk storlek klämmas fast i käften på den motsatta sidan. Käftarna är då parallella mot varandra även vid höga krafter, eftersom inget böjmoment påverkar verktyget.
 • Nackdel: Av konstruktionsskäl lämpar sig den franska skiftnyckeln mindre bra där utrymmet är begränsat.

Polygrip

En polygrip är en flexibel tång. Polygripens gripkäftar är i princip parallella mot varandra, för att garantera ett säkert grepp runt skruvhuvudet.

 • Fördel: Polygripen kombinerar en justerbar skiftnyckels och en griptångs egenskaper. Den lämpar sig därför för många nyckelbredder.
 • Nackdel: Polygripen är inte optimal för användning av höga vridmoment.

Rörnyckel

Som namnet säger ser endelade rörnycklar (rörhylsnycklar) ut som ett rör vars ände är formad som en insexkant. I standarden DIN 896 betecknas de som "Dubbel hylsnyckel av rör, form B". Den sexkantiga änden placeras på muttern eller skruvhuvudet. Rotationsimpulsen skapas med hjälp av ett stift som sticks in genom röret tvärs mot axeln.

 • Fördel: Rörnycklar finns i många utföranden: från lätta till massiva och tunga, från billiga till mycket dyra. Sexkanten sörjer för att verktyget sitter väl och omsluter hela skruven. Vridmomentet kan varieras med hjälp av tvärstiftets resp. hävarmens längd.
 • Nackdel: Rörnycklar lämpar sig bara för skruvförband som är åtkomliga uppifrån.

 

Fler typer av skruvnycklar:

Haknyckel/avdragarnyckel

Haknyckel eller avdragarnyckel är ett specialverktyg som används för att dra åt eller lossa runda spårmuttrar på radiella spår. Storleken på verktyget beror därvid på mutterns utvändiga diameter. Nycklarna finns i olika underutföranden eller som ledade haknycklar.

 

Tappnyckel

Tappnycklar kallas ofta även flänsnycklar och används för att dra åt tvåhålsmuttrar. Tapparna fixeras i muttern så att denna kan lossas eller skruvas i på ett optimalt sätt.