INTEGRITETSPOLICY

Vi tar skyddet av dina personuppgifter vid insamling, behandling och användning av de personuppgifter du lämnar till oss när du besöker vår webbplats på största allvar. Dina uppgifter skyddas inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna. Vi vill informera dig om hur och i vilken omfattning vi behandlar personuppgifter via denna webbplats i enlighet med artikel 13 i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

I. Uppgifter om ansvarigt organ

Danmark:

Stahlwille Nordic A/S
Baldershøj 11 E-F
DK-2635 Ishøj
Danmark
Tel. +45-4377-7787

Sverige:

Stahlwille Nordic A/S
Baldershøj 11 E-F
DK-2635 Ishøj
Danmark
Tel. +46-771-1134-21

II. Dataskyddsombudets identitet

Vid frågor om dataskydd, var god kontakta vårt externa dataskyddsombud:
Herr Arndt Halbach på GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid, Tyskland
Tel.: +49 2191 909 430
E-post: datenschutz(at)stahlwille.de

 

III. Behandling av personuppgifter via webbplatsen

Ditt besök på våra webbsidor protokollförs. Framför allt följande uppgifter, vilka din webbläsare överför till oss, registreras:

 • den IP-adress som aktuellt används av din dator eller din router
 • datum och klockslag
 • typ och version av webbläsare
 • din dators operativsystem
 • de sidor du tittar på
 • namn och storlek på begärd fil/begärda filer
 • samt i förekommande fall den hänvisande webbplatsens URL.

Dessa uppgifter samlas in endast i syfte att skydda uppgifterna, för att förbättra vår webbplats samt för felanalys enligt art. 6 avsn. 1 f GDPR. Din dators IP-adress analyseras endast i anonymiserad form (förkortad med de sista 3 tecknen). Vidare kan du besöka vår webbplats utan att uppge några personuppgifter.

I ett sådant fall vill vi dock påpeka att dataöverföringen på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan uppvisa säkerhetsluckor. Det går inte att skydda uppgifterna mot åtkomst från tredje part fullt ut. Konfidentiella uppgifter bör därför skickas till oss på ett annat sätt, t.ex. via post.

Ansökningar

Vidare kan skickas till e-postadressen ”info(at)stahlwille.dk”, samt till e-postadresserna ”info(at)stahlwille.se”. Om avsändarservern för e-post stöder STARTTLS används även vår e-postserver STARTTLS som överföringskryptering. Alla ansökningsuppgifter skyddas tekniskt och organisatoriskt optimalt av oss enligt kraven i dataskyddslagarna.

Kontaktformulär

Personuppgifter (t.ex. namn, adress eller kontaktuppgifter) som du överför till oss t.ex. inom ramen för en förfrågan eller på annat sätt, sparas av oss och behandlas uteslutande för att kommunicera med dig och för det ändamål för vilket du har uppgett dessa uppgifter till oss. Behandlingen av dessa uppgifter sker grundat på art. 6 avsn. 1 a; 6 avsn. 1 f GDPR. I vårt nedladdningsområde samlar vi in och sparar personuppgifter under en längre tid så att du har åtkomst till dem och så att vi har möjlighet att ställa produktrelaterade följdfrågor till dig.

Nyhetsbrev

Via vår hemsida kan du beställa vårt nyhetsbrev. Vid beställningen samlas dina personuppgifter in. För att säkerställa att nyhetsbrevet har beställts av dig resp. till din e-postadress får du först en bekräftelse via e-post. När du har klickat på den aktiveringslänk som finns i e-postmeddelandet registreras du i vår utskickslista och erhåller nyhetsbrevet. Beställningen av nyhetsbrevet protokollförs i syfte att kunna bevisas (IP-adress, datum, klockslag). Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att meddela oss detta. Du kan även använda länken i slutet av varje nyhetsbrev för att avsluta prenumerationen. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 a GDRP.

Säker överföring av uppgifter

För att skydda dina uppgifter vid överföringen använder vi en krypteringsmetod (SSL) via HTTPS, som motsvarar dagens tekniska standarder.

IV. Mottagare av personuppgifter

För att genomföra och hantera behandlingen kan vi använda oss av tjänsteleverantörer vid behandlingen av beställningsuppgifter.

Detta innebär konkret att vi använder oss av externa tjänsteleverantörer för att skicka nyhetsbrevet, för hosting av vår webbplats, för övriga tjänster integrerade på webbplatsen samt för hantering av onlinebaserade ansökningar.

Avtalsförhållandena mellan oss och våra tjänsteleverantörer regleras enligt bestämmelserna i art. 28 GDPR, där de punkter som krävs enligt lag för skydd av personuppgifter och dataskydd anges.

V. Insamling av personuppgifter genom Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhör Google Ireland Ltd. (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, tel: +353 1 543 1000, fax: +353 1 686 5660, E-post: support-deutschland@google.com. Google Analytics använder så kallade ”cookies”, alltså textfiler, som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som skapas av cookien om din användning av denna webbplats överförs i normalfallet till en server i USA tillhörande Google och sparas där.

Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats förkortar Google dock först din IP-adress inom EU eller EES. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. Vi vill påpeka att Google Analytics på denna webbplats har utökats med koden ”anonymizelp” för att möjliggöra anonymiserad registrering av IP-adressen.

På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till användningen av webbplatsen och internetanvändningen till operatören av webbplatsen. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Google.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtida verkan genom att göra motsvarande inställning i vårt verktyg för cookie-samtycke.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställning i webbläsarprogrammet; vi vill dock upplysa om att du i ett sådant fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga av webbplatsens funktioner fullt ut.

VI. Google Maps

Denna sida använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantör är Google Ireland Ltd. (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, tel: +353 1 543 1000, fax: +353 1 686 5660, E-post: support-deutschland@google.com

För att funktionerna i Google Maps ska kunna användas måste din IP-adress sparas. Denna information överförs i normalfallet till en av Googles servrar i USA och sparas där. Den som driver denna sida kan inte påverka denna dataöverföring.

Vi använder Google Maps i syfte att visa våra onlinebaserade erbjudanden på ett tilltalande sätt och för att de platser vi anger på webbplatsen ska vara lätta att hitta. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR.

Om du inte godkänner denna behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att inaktivera tjänsten ”Google Maps” och på detta sätt förhindra att uppgifterna vidarebefordras till Google. Du måste då inaktivera JavaScript-funktionen i din webbläsare. Vi vill dock uppmärksamma dig om att du i detta fall inte eller inte fullt ut kan använda ”Google Maps”. Mer information om hantering av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

VII. Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Via denna tjänst kan webbplatstaggar administreras via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar själv inga taggar. Inga cookies placeras och inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager utlöser andra taggar som i förekommande fall samlar in uppgifter. Google Tag Manager har ingen åtkomst till dessa uppgifter. Om en avaktivering gjorts på domän- eller cookienivå består denna för alla spårningstaggar, såvida dessa implementeras med Google Tag Manager. Mer information om Google Tag Manager finns på följande länk: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Åtgärden genomförs grundat på art. 6 avsn. 1 st. 1 led f GDPR.

VIII. Sociala medier /insticksprogram

YouTube

Vi använder plattformen YouTube.com för att ladda upp och publicera egna videor. YouTube är en tjänst som tillhandahålls av en tredje part som inte är kopplad till oss, nämligen Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, telefon: +353 1 543 1000, fax: +353 1 686 5660, E-post: support-deutschland@google.com (hädanefter: "YouTube” eller ”Google”).

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar resp. är kopplade till YouTubes tjänst. I allmänhet gäller att vi inte är ansvariga för innehållet på länkade sidor. Om du följer en länk på YouTube vill vi informera om att YouTube sparar användaruppgifter (t.ex. personuppgifter, IP-adress) i enlighet med företagets egna integritetspolicy och använder dessa för affärsmässiga ändamål.

På vissa av våra webbsidor bäddar vi in videor som även är sparade på YouTube direkt. Vid denna inbäddning avbildas innehåll från YouTubes webbsida i delområden av ett webbläsarfönster. YouTube-videorna öppnas dock först efter att man har klickat aktivt på dem. Denna teknik kallas även ”framing”.

Inbäddning av YouTube-innehåll sker i ”utökat dataskyddsläge”. När du klickar på en inbäddad video och startar uppspelningen sparar YouTube, genom det utökade dataskyddsläget, endast cookies på din enhet som inte innehåller några uppgifter som kan användas för att identifiera dig som individ direkt, såvida du inte är inloggad på en Google-tjänst vid tidpunkten.

Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökarna på vår webbplats. Denna information används bl.a. för att sammanställa videostatistik, förbättra användarvänligheten och förebygga bedrägeriförsök. När en YouTube-video startas kan i förekommande fall andra databehandlingsprocesser utlösas, över vilka vi inte har något inflytande.

Mer information om dataskydd hos YouTube finns i deras integritetspolicy på:

policies.google.com/privacy

Rättslig grund är ditt samtycke till att dina uppgifter överförs till Google, art. 6 avsn. 1 led a GDPR. I övrigt ansvarar Google för den vidare behandlingen av uppgifterna.

Facebook-insticksprogram (Gilla- och Dela-knappen)

På våra sidor är insticksprogram från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (”Facebook”), integrerade. Facebooks insticksprogram känns igen på Facebook-logotypen eller ”gilla-knappen” på vår sida.

När du besöker våra sidor upprättas via insticksprogrammet ingen direkt förbindelse mellan din webbläsare och Facebooks server. Först när du klickar på ikonen upprättas en förbindelse. Om du klickar på Facebook-knappen när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du koppla innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Det gör att Facebook kan koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Även om du inte är inloggad med din Facebook-profil kan Facebook eventuellt skapa en användarprofil om dig. Vi betonar att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs samt hur de används av Facebook. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy på: https://sv-se.facebook.com/about/privacy

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på våra webbsidor till ditt Facebook-användarkonto bör du logga ut från Facebook innan ditt besök. Om du inte godkänner att den sociala medieleverantören behandlar dina uppgifter bör du undvika att klicka på motsvarande länkar. All information fås även via vår egen webbplats.

LinkedIn

På vår webbplats används funktioner som tillhör nätverket LinkedIn. Leverantör är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. När någon av våra sidor som innehåller funktioner från LinkedIn öppnas upprättas till en början ingen förbindelse till LinkedIns servrar. Om du klickar på LinkedIns ”Recommend-knapp” samtidigt som du är inloggad på ditt konto hos LinkedIn kan LinkedIn koppla samman ditt besök på vår webbplats till dig och ditt användarkonto. Eventuellt skapas en profil även om du inte är inloggad med ett användarkonto. Vi betonar att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs samt hur de används av LinkedIn. Mer information finns i LinkedIns integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Om du inte vill att LinkedIn ska kunna koppla ditt besök på våra webbsidor till ditt användarkonto bör du logga ut från LinkedIn innan ditt besök. Om du inte godkänner att den sociala medieleverantören behandlar dina uppgifter bör du undvika att klicka på motsvarande länkar. All information om oss som finns sparad där fås även via vår egen webbplats.

Xing

På vår webbplats används funktioner som tillhör nätverket XING. XING drivs av XING SE, Dammtorstrasse 29–32, 20354 Hamburg, Tyskland. När någon av våra sidor som innehåller funktioner från XING öppnas upprättas till en början ingen förbindelse till XING:s servrar. Först när man klickar på tillhörande länkar upprättas en förbindelse som kan kopplas till ditt användarkonto. Enligt vår kännedom sparas inga personuppgifter. I synnerhet sparas inga IP-adresser, och användningsbeteendet utvärderas inte. Mer information rörande skydd av personuppgifter och XING:s dela-knapp finns i XING:s integritetspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Om du inte vill att XING ska kunna koppla ditt besök på våra webbsidor till ditt användarkonto bör du logga ut från XING-användarkonto innan ditt besök. Om du inte godkänner att den sociala medieleverantören behandlar dina uppgifter bör du undvika att klicka på motsvarande länkar. All information om oss som finns sparad där fås även via vår egen webbplats.

Instagram

På vår webbplats används funktioner som tillhör det sociala nätverket Instagram. Leverantör av nätverket är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Du känner igen Instagram-insticksprogrammet via ”Instagram-knappen”. Om du klickar på denna knapp när du är inloggad på ditt Instagram-konto kopplas den av våra webbsidor som du har besökt ihop med din Instagram-profil. Instagram kan dock skapa en profil även utan ett användarkonto. Vi har ingen kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs samt hur de används genom Instagram. Mer information om i vilken omfattning samt för vilket syfte uppgifterna samlas in, behandlas eller används finns i Instagrams integritetspolicy:

help.instagram.com/155833707900388

Om du inte vill att Instagram ska kunna koppla ditt besök på våra webbsidor till ditt användarkonto bör du logga ut från Instagram-användarkonto innan ditt besök. Om du inte godkänner att den sociala medieleverantören behandlar dina uppgifter bör du undvika att klicka på motsvarande länkar. All information om oss som finns sparad där fås även via vår egen webbplats.

Användning av cookies

På vår webbplats används s.k. cookies. Cookies är små textfiler som sparas av din webbläsare och placeras på din dator. Syftet med användning av cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig. Det går då t.ex. att känna igen användaren under hela sessionen, utan att han eller hon hela tiden måste ange användarnamn och lösenord på nytt. Dessa cookies skadar inte din dator och raderas efter avslutad session. Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avsn. 1 led f GDPR.

Vissa av de cookies vi använder raderas omedelbart efter att du har stängt ner din webbläsare (så kallade sessionscookies).

Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta cookies).

Behandlingen av personuppgifter i samband med cookies, som endast sker i syfte att säkerställa att vår webbplats fungerar, sker grundat på vårt berättigade intresse enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR.

I alla andra fall använder vi cookies endast efter att du har gett ditt samtycke. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra dina cookie-inställningar [länk till verktyget för cookie-samtycke]. Om du inte vill att cookies ska användas kan du ställa in i din webbläsare så att lagring av cookies inte accepteras. Observera då dock att du i ett sådant fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på våra sidor.

cookiebot.com

På vår webbplats används ett verktyg för cookie-samtycke från företaget Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark (hädanefter: ”Cookiebot").

Vi använder denna tjänst för att spara dina cookie-preferenser. Behandlingen av uppgifterna sker enligt art 6 avsn. 1 led f GDPR grundat på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en tjänst för hantering av cookie-samtycke för webbplatsbesökare. I detta sammanhang överför din webbläsare eventuellt personuppgifter till Cookiebot.

Uppgifterna raderas när det syfte för vilket de samlades in har uppfyllts.

Mer information om hantering av de överförda personuppgifterna finns i Cookiebots integritetspolicy:

www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Du kan förhindra att dina personuppgifter samlas in och behandlas av Cookiebot genom att avaktivera körning av skriptkoder i din webbläsare, eller installera en skriptblockerare i din webbläsare. I detta fall tillfrågas du varje gång en sida eller undersida öppnas om dina cookieval.

 

På denna webbplats används cookies. Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser till användarna, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera trafiken på vår webbplats. Dessutom vidarebefordrar vi information om din användning av vår webbplats till våra samarbetspartners för sociala medier, reklam och analyser. Våra samarbetspartners kan eventuellt slå samman denna information med andra uppgifter som du har angivit eller som de har samlat in inom ramen för din användning av tjänsterna.
Cookies är små textfiler som används på webbsidor för att göra din användningen effektivare för användarna.

Enligt lag får vi spara cookies på din enhet om dessa är strikt nödvändiga för att denna sida ska fungera. För alla andra typer av cookies behöver vi ditt samtycke.

På denna webbsida används olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredje part som visas på våra sidor.

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke till att cookies används på vår webbplats.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter.

Ange ditt samtyckes-ID och datum om du kontaktar oss rörande ditt samtycke.
Ditt samtycke avser följande domäner: www.stahlwille.se

X. Dina rättigheter

Enligt art. 15–21 GDPR kan du, om de förutsättningar som beskrivs däri är uppfyllda, hävda nedan angivna rättigheter i samband med de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som avser dig som vi behandlar.

Rätt till rättelse

Du kan kräva att ofullständiga eller felaktigt behandlade personuppgifter rättas.

Rätt till radering

Du har rätt att få personuppgifter som avser dig raderade, i synnerhet om något av följande skäl föreligger:

 • Dina personuppgifter behövs inte längre för de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
 • Du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen av dina data grundades.
 • Du har utövat en rätt att göra invändningar mot behandlingen.
 • Dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätt till radering föreligger dock inte om den personuppgiftsansvariges berättigade intresse förhindrar detta. Det kan t.ex. vara:

 • personuppgifter för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • om uppgifterna inte kan raderas på grund av att skyldighet att bevara dem föreligger.

Om uppgifter inte kan raderas kan dock en rätt till begränsning av behandlingen föreligga.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

 • du bestrider uppgifternas korrekthet och vi därför måste kontrollera korrektheten.
 • behandlingen är olaglig och du nekar till radering av uppgifterna och istället kräver att användningen begränsas.
 • vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • du har bestridit behandlingen av dina personuppgifter men det ännu inte har fastställts om våra berättigade skäl väger tyngre än dina skäl.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, såvida behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtal och att behandlingen sker automatiserat hos oss.

Rätt att göra invändningar och rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende henne eller honom som grundar sig på artikel 6 1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

XI. Tidsfrister för radering av uppgifterna

Om ingen lagstadgad arkiveringsfrist föreligger raderas eller destrueras uppgifterna när de inte längre krävs för det syfte för vilket de behandlades. Olika tidsfrister gäller för arkivering av personuppgifter: i normalfallet ska skatterättsliga uppgifter sparas i 10 år medan andra uppgifter i normalfallet ska sparas i 6 år enligt handelsrättsliga föreskrifter. Arkiveringstiden kan även baseras på de lagstadgade preskriptionstiderna, som t.ex. enligt §§ 195 ff i tyska civillagen BGB i normalfallet uppgår till tre år men i vissa fall även upp till 30 år.

XII. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Varje registrerad har enligt art. 77 GDPR rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om han eller hon anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot GDPR. Ansvarigt tillsynsorgan för dataskyddsrättsliga frågor är dataskyddsombudet i det tyska förbundsland där vårt företag har sitt säte.

Dataskyddsombud i Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2–4
40213 Düsseldorf, Tyskland
Telefon: +49 211/38424-0
Fax: +49 211/38424-10
E-post: poststelle@ldi.nrw.de